در اين صفحه، تصوير جلد برخی كتاب‌های جعلی يا تحريف ‌شده كه به نام صادق هدايت عرضه شده است، برای اطلاع علاقمندان و خوانندگان آثار اين نويسنده معرفی شده است:

به استحضار علاقمندان به خرید آثار صادق هدایت می‌رساند که دفتر صادق هدایت کتاب‌هایی را که اخیرا" به نام او منتشر شده، بررسی کرده تا مشخص شود کدام منطبق با آثار اصلی صادق هدایت است و کدام آلوده به تحریف و تغییر و حذف و اضافه. فهرست کتاب‌های دستکاری شده که با آثار واقعی آن نویسنده مغایرت‌های بسیار دارند در زیر ارائه می‌شود. دفتر صادق هدایت
تلفن: 22556607
تلفاکس: 22556656
پست الکترونیک: shidehjahan@hotmail.com
نام کتاب ناشر سال نشر تعداد مغايرت با متن اصلی
پیام کافکا و بوف کور مجید 1383 274
وغ وغ ساهاب امید فردا 1382 30
حاجی آقا- سگ ولگرد امید فردا 1382 73
سگ ولگرد آزاد مهر 1382 174
فوائد گیاهخواری آزاد مهر 1381  
دیوار آزاد مهر 1382 43
اصفهان نصف جهان آزاد مهر 1382 51
زنده بگور نگاه 1382 55
فوائد گیاهخواری مجید 1383 799
سگ ولگرد مجید 1382 95
گزیده داستان‌های کوتاه 1 کاروان 1381 216
گزیده داستان‌های کوتاه 2 کاروان 1382 395
ترانه‌های خیام راشین 1380 حذف تمام نوشته‌های صادق هدایت
دیوار (عناوین زیر به صورت یک مجموعه توسط انتشارات جامه دران و با عنوان متن اصلی منتشر شده که کذب محض است) جامه دران 1383  
زنده بگور جامه دران 1383 12
سگ ولگرد جامه دران 1383 245
سه قطره خون جامه دران 1383 194
فوائد گیاهخواری جامه دران 1383 78
گروه محکومین جامه دران 1383 663
مسخ جامه دران 1383 295
نوشته‌های پراکنده جامه دران 1383 195
زند و هومن یسن جامه دران 1383 952
سه قطره خون نگاه 1383 415
سگ ولگرد نگاه 1383 415
زنده بگور نگاه 1383  
گروه محکومین نگاه 1383 616
زند و هومن یسن نگاه 1383 376
وغ وغ ساهاب نگاه 1383 98